Apartmán pod kostelem

piktogramy

Pohled ze Sezimova náměstí Pohled na Sezimovo náměstí

Pohled na Sezimovo náměstí


Rádi bychom Vás ubytovali, ale vlastně nesmíme. Jedinou výjímkou jsou pobyty spojené s výkonem povolání. Pokud je to Váš případ, ozvěte se prosím.

Dle usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 se tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.