Apartmán pod kostelem

piktogramy

Pohled ze Sezimova náměstí

S účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky a

  • osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu

 

děkujeme za pochopení

Apartmán pod kostelem